Tancovať s osudom

Foto:  Ladislav Maria Wagner 

Raz skončí peklo. Vyhorí… kto horel, vyhorel, no kto vyhorel a prekonal hnev, nestal sa zlomyseľne pomstychtivým, ten sa stal múdrym. To všetko je ale až za koncom poézie. V poézií ešte stále hľadáme šťastie, bolestivý striptíz pre potešenie divákov. Ale na to, aby bol človek šťastný, musí byť strašne prefíkaná beštia. Pokračovať v čítaní