Dnešný deň v kalendári

21. júl


 

Stalo sa 21. júla

1880 sa narodil slovenský diplomat, vedec a politik Milan Rastislav Štefánik (144. výročie)

1893 sa narodil nemecký spisovateľ Hans Fallada (131. výročie)

1899 sa narodil americký spisovateľ Ernest Hemingway (125. výročie)

1899 sa narodil americký básnik Hart Crane (125. výročie)

1911 sa narodil kanadský teoretik médií a literárny kritik Marshall McLuhan (113. výročie)

— Zdroj: LitHub Slovensko


www.martinus.sk