Správy a aktuality

Pred 55 rokmi 7. mája 1965 vyhostili z totalitného Československa amerického beatnického básnika Allena Ginsberga, v lietadle do Londýna vtedy napísal svoju známu báseň Kráľ Majáles (King of May). Prvý májový deň ho totiž pražskí študenti počas študentských osláv zvolili za kráľa Majálesu.

V Prahe sa americký básnik nečakane ocitol 18. februára, kde mal po svojom vyhostení z Kuby prestúpiť na let do New Yorku, keďže kvôli blokáde ostrova do Spojených štátov nelietali priame spoje.

Z letiska Allen Ginsberg vtedy zavolal spisovateľovi Josefovi Škvoreckému a básnikovi Janovi Zábranovi, ktorý stál za prekladom prvých veršov Ginsbergovej ikonickej zbierky Vytie (Howl, 1955), v češtine známej pod názvom Kvílení a ich publikovaním v roku 1959 v revue Světová literatura.

Básnik sa rozhodol v krajine zdržať. Škvorecký mu pomohol s legalizáciou pobytu a od Československého zväzu spisovateľov dokonca získal dvojtýždňové štipendium. K dispozícii mal aj nevyplatené honoráre a tantiémy za večery poézie v pražskej Poetickej vinárni Viola.

Ginsbergov pražský pobyt vyvolal v kultúrnom prostredí a medzi študentami ošiaľ. Básnik sa stretával s mladými umelcami, účastnil sa čítačiek a diskusií aj bujarých večierkov s obdivovateľmi. V marci navštívil aj Bratislavu. S Osamelými bežcami mal vystúpiť v Divadle poézie (Divadlo na Korze). Ich spoločné čítanie však zakázali a recitoval napokon iba sám Ginsberg.

Keď sa nekonformný Američan stal Kráľom majálesu, komunistický režim, spočiatku jeho návštevou nadšený, zúril. Ako vyvrheľa, ktorý kazí socialistickú mládež, ho napokon z krajiny vyhostil.

Prahu Allen Ginsberg znovu navštívil až po štvrťstoročí v roku 1990, keď československý totalitný systém padol. Básnik o sedem rokov neskôr v Spojených štátoch zomrel.

— The Allen Ginsberg ProjectPaměť a dějiny


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY