O projekte

 

Literárne noviny vznikli ako nezávislé internetové médium, ktoré prináša informácie o slovenskej a zahraničnej literatúre. Ambíciou tohto neziskového online projektu je poskytovať kvalitný obsah a otvorený komunikačný priestor pre všetkých priaznivcov dobrého čítania.

LITERÁRNE NOVINY

 

Internetová adresa (URL)
www.literarnenoviny.sk
www.elenky.sk   (skrátená adresa, vhodná napríklad pri zadávaní na smartfóne)

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

Redakčná rada

Ivan Kollár (predseda), Miroslav Bekeč, Jakub Neumann, Patrícia Šišková

 


REDAKCIA

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Ivan Kollár
Jakub Neumann
Patrícia Šišková
Jazyková korektorka

Karolína Biala
Spolupracovníci a prispievatelia

Karolína Biala
Beáta Babičová
Nina Budošová
Vladimír Rastislav Gogár
Miroslava Košťálová
Ján Kaľavský
Katarína Kuklová
Katarína Szulényiová
Iné projekty

Beáta Babičová
redaktorka pripravovaného projektu Čítame si
Katarína Bačová
redaktorka projektu Jazyčnica

VYDAVATEĽ

Bookfan
občianske združenie
  Šancová 17, 811 05 Bratislava, Slovensko, EÚ

www.bookfan.sk

IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR

  +421 2 38 104 923

 


No Banner to display