O projekte

Neziskový internetový projekt Literárne novinyprvé stránky dobrého čítania vznikol na jeseň v roku 2017 a čitateľom odvtedy pravidelne prináša knižné recenzie, rozhovory, názory, úvahy, inšpirácie, informácie o aktuálnom dianí v slovenskej a zahraničnej literatúre a s ním súvisiacu kultúrnu publicistiku.

 

 literarnenoviny.sk

skrátenú adresu elenky.sk využijete napríklad pri zadávaní na smartfóne

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

Literárne noviny na svojich stránkach poskytujú priestor pre obsah, nezaťažený žiadnou ideológiou, náboženstvom, politickým aktivizmom ani komerčnými záujmami. Ich základným hodnotovým kritériom je kvalita, slobodné kritické myslenie, redakčná nezávislosť a autorská sloboda.

Projekt nie je financovaný z verejných zdrojov ani z dotácií a Literárne noviny vychádzajú bez akejkoľvek podpory umeleckých fondov či kultúrnych grantov.

 

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923  vydavatel@literarnenoviny.sk

 


REDAKCIA

 

Redakčná rada

Ivan Kollár (predseda), Miroslav Bekeč, Jakub Neumann, Patrícia Šišková

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Ivan Kollár
Jakub Neumann
Patrícia Šišková
Jazyková korektorka

Karolína Biala

 

Adresa redakcie

  Literárne noviny,   Šancová 17,   811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

 

Prispievatelia a spolupracovníci

Karolína Biala
Beáta Babičová
Lucia Berdisová
Nina Budošová
Viktória Dušecinová
Vladimír Gogár
Miroslava Košťálová
Ján Kaľavský
Katarína Kuklová
Katarína Szulényiová

 


KOORDINÁTOR A VYDAVATEĽ

Bookfan
občianske združenie
  Šancová 17, 811 05 Bratislava, Slovensko, EÚ

www.bookfan.sk

  +421 2 38 104 923  oz@bookfan.sk
IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR


VIZIA.NET
media representative

www.vizia.net


No Banner to display