O projekte

Neziskový internetový mediálny projekt Literárne noviny vznikol na jeseň v roku 2017 a čitateľom prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej a zahraničnej literatúre, knižné recenzie, autorské názory, úvahy, inšpirácie a súvisiacu kultúrnu publicistiku.

Na svojich stránkach poskytuje priestor pre obsah, nezaťažený žiadnou ideológiou, náboženstvom, politickým aktivizmom ani komerčnými záujmami. Jeho základným hodnotovým kritériom je kvalita a slobodné kritické myslenie.

 

Literárne noviny – stránky dobrého čítania
sú slobodné a nezávislé periodikum

 

Projekt nie je financovaný z verejných zdrojov ani z dotácií a Literárne noviny vychádzajú bez akejkoľvek podpory umeleckých fondov či kultúrnych grantov.

 

Internetová adresa (URL)
www.literarnenoviny.sk
www.elenky.sk   (skrátená adresa, vhodná napríklad pri zadávaní na smartfóne)

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

Redakčná rada

Ivan Kollár (predseda), Miroslav Bekeč, Jakub Neumann, Patrícia Šišková

 


REDAKCIA

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Ivan Kollár
Jakub Neumann
Patrícia Šišková
Jazyková korektorka

Karolína Biala
Prispievatelia a spolupracovníci

Karolína Biala
Beáta Babičová
Lucia Berdisová
Nina Budošová
Viktória Dušecinová
Vladimír Gogár
Miroslava Košťálová
Ján Kaľavský
Katarína Kuklová
Katarína Szulényiová
Iné projekty

Beáta Babičová
redaktorka projektu Čítame si
Katarína Bačová
redaktorka projektu Jazyčnica

KOORDINÁTOR A VYDAVATEĽ

Bookfan
občianske združenie
  Šancová 17, 811 05 Bratislava, Slovensko, EÚ

www.bookfan.sk

IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR

  +421 2 38 104 923

 


No Banner to display