O projekte

 

Literárne noviny vznikli ako nezávislé internetové médium, ktoré prináša informácie o slovenskej a zahraničnej literatúre. Ambíciou tohto online projektu je poskytovať kvalitný obsah a otvorený komunikačný priestor pre všetkých priaznivcov dobrého čítania.

LITERÁRNE NOVINY

 

Internetová adresa (URL)
www.literarnenoviny.sk
www.elenky.sk   (skrátená adresa, vhodná napríklad pri zadávaní na smartfóne)

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

Redakčná rada

Ivan Kollár (predseda), Miroslav Bekeč, Jakub Neumann

 


REDAKCIA

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Ivan Kollár
Jakub Neumann
Patrícia Šišková

 

Spolupracovníci a prispievatelia

Karolína Biala
prispievateľka a jazyková korektorka
Nina Budošová
externá prispievateľka
Vladimír Rastislav Gogár
externý prispievateľ
Katarína Bačová
redaktorka projektu Jazyčnica

VYDAVATEĽ

Bookfan
občianske združenie
  Šancová 17, 811 05 Bratislava, Slovensko, EÚ

www.bookfan.sk

IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR

  +421 2 38 104 923