O projekte

 

Literárne noviny vznikli ako nezávislé internetové médium, ktoré prináša informácie o slovenskej a zahraničnej literatúre. Ambíciou tohto online projektu je poskytovať kvalitný obsah a otvorený komunikačný priestor pre všetkých priaznivcov dobrého čítania.

LITERÁRNE NOVINY

 

Internetová adresa (URL)
www.literarnenoviny.sk
www.elenky.sk   (skrátená adresa, vhodná napríklad pri zadávaní na smartfóne)

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

Redakčná rada

Ivan Kollár (predseda), Miroslav Bekeč, Jakub Neumann, Patrícia Šišková

 


REDAKCIA

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Ivan Kollár
Jakub Neumann
Patrícia Šišková

 

Spolupracovníci a prispievatelia

Karolína Biala
jazyková korektorka a prispievateľka
Beáta Babičová
externá prispievateľka
Nina Budošová
externá prispievateľka
Patrícia Gabrišová
externá prispievateľka
Vladimír Rastislav Gogár
externý prispievateľ
Mária Jakúbeková
externá prispievateľka
Miroslava Košťálová
externá prispievateľka
Ján Kaľavský
externý prispievateľ
Katarína Kuklová
externá prispievateľka
Katarína Bačová
redaktorka projektu Jazyčnica

VYDAVATEĽ

Bookfan
občianske združenie
  Šancová 17, 811 05 Bratislava, Slovensko, EÚ

www.bookfan.sk

IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR

  +421 2 38 104 923