O projekte

 

Literárne noviny vznikli ako nezávislé internetové médium, ktoré prináša informácie o slovenskej a zahraničnej literatúre. Ambíciou projektu je poskytnúť kvalitný komunikačný priestor pre všetkých milovníkov kníh a priaznivcov dobrého čítania.

 

LITERÁRNE NOVINY

literarnenoviny.sk
elenky.sk   (skrátená adresa, vhodná napríklad pri zadávaní na smartfóne)


REDAKCIA

LITERÁRNE NOVINY
  Šancová 17, 811 05 Bratislava

  +421 2 38 104 923

 

ISSN 2585-8254
Databáza Národnej agentúry ISSN

 

Redaktori a editori

Miroslav Bekeč
Karolína Biala
Ivan Kollár
Jakub Neumann

 

Externí spolupracovníci a prispievatelia

Katarína Bačová
(pripravovaný projekt Jazyčnica)
Vladimír Rastislav Gogár

VYDAVATEĽ

občianske združenie
Bookfan

  Šancová 17, 811 05 Bratislava

https://bookfan.sk

IČO: 51793261
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR

  +421 2 38 104 923