Ako sa môžu stretávať naše svety?

Foto:  Laura Knightová 

Sú autori, pre ktorých je minulosť prostriedkom k pochopeniu princípov dneška. Jedným z nich je aj Bernhard Schlink. Nadčasové stavia pred dobové, jednotlivcovi venuje viac pozornosti ako epoche, ktorá je len javiskom príbehu. Tieto axiómy platia aj pre jeho najnovší román Olga. Pokračovať v čítaní

Z tvojej ruky do tvojej ruky

Foto:  Einaudi / Gruppo Mondadori 

Predstavte si svet, ktorý nepozná materializmus a spoločnosť, ktorá pripomína beatnikov. Svet, ktorý sa vracia k podstate, panteizmu, spoločnosť, ktorá tak trochu pripomína hippies – s tým rozdielom, že verí. V Boha, prírodu, lásku, a skutočnosť, že tvrdá práca prináša zaslúžené ovocie. Pokračovať v čítaní