Správy a aktuality

V jubilejnom 25. ročníku literárnej súťaže Poviedka zvíťazila autorka Jana Turzáková z Branča. Hlavnú cenu získala za poviedku Nosné múry. Meno tohtoročnej víťazky vyhlásila porota literárnej súťaže v priamom prenose Rádia Devín spolu s ďalšími ocenenými autormi.

V súťaži Poviedka už autorka získala hlavnú cenu v roku 2018 a tiež prémiu v roku 2017.

Do súťaže sa tento rok dostalo 222 príspevkov, hodnotila ich porota zložená z autorov, ktorí v minulosti v súťaži Poviedka získali hlavnú cenu. Spolu s predsedom poroty Petrom Balkom do nej tento rok zasadli Dominika Moravčíková, Peter Hoferica, Václav Kostelanski, Radovan Potočár a Dominika Madro.

Víťazná poviedka porotcov oslovila „precíznou prácou so slovom, premyslenou štruktúrou a schopnosťou zachytiť životný pocit manželky a matky bez pátosu a romantizovania. Text si bez umelého dramatizovania zachoval vnútorné napätie, tajomstvo aj silnú autorskú výpoveď,“ uviedla porota v tlačovej správe.

Okrem Hlavnej ceny porota udelila druhé miesto Jane Šturdíkovej, tretie miesto Miroslave Kuľkovej a šesť prémií. Všetky ocenené diela budú publikované v zborníku Poviedka 2021 a nahraté ako audiopoviedky.

Texty, ktoré boli zaslané v tomto ročníku, najčastejšie reflektovali pohnuté duševné stavy protagonistov, komplikované partnerské a medzigeneračné vzťahy či hľadanie vlastnej identity.

Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala. Slávnostné odovzdávanie cien a premiéra zborníka Poviedka 2021 bude 4. decembra v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Autoriáda.

— KK BagalaLithub Slovensko

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY