Správy a aktuality

Laureátom Ceny Európskej únie za literatúru za rok 2024 sa stal dánsky autor Theis Ørntoft. Ocenenie si prevzal za titul Pozemský (Jordisk, 2023), ktorý jeho vydavateľ charakterizoval ako „ďalekosiahly príbeh o láske a práci, prírode a kapitalizme, o zlate, striebre, rope, mramore a pomalom zániku Západu“.

Porota tohtoročnej EUPL zároveň udelila aj osobitné uznania autorom z Bulharska, Nemecka, Islandu, Holandska a Slovinska.

Ocenený štyridsaťročný Theis Ørntoft je absolventom Kodanskej univerzityKráľovskej spisovateľskej školy a je držiteľom niekoľkých národných ocenení. Knižne debutoval v roku 2009 titulom Yeahsuiten. Jeho druhá kniha Básne 2014 (Digte 2014, 2014) zarezonovala najmä v Spojených štátoch.

Práva na preklad oceneného titulu Pozemský (Jordisk, 2023) už údajne získali vydavatelia zo Švédska a Nórska.

Cena Európskej únie za literatúru sa udeľuje začínajúcich autorov beletrie zo 41 krajín z Európskej únie aj mimo nej, ktoré sú zapojené do programu Kreatívna Európa. Cieľom programu je podpora vzájomného spoznávania európskych literatúr a zvýšenie záujmu o inonárodné literárne diela.

„V Európskej komisii sme hrdí na to, že podporujeme cenu, ktorá pomáha talentovaným spisovateľom z celej Európy spojiť sa s čitateľmi na celom svete prostredníctvom prekladov a propagácie,“ uviedla európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanovová.

— EUPLPublishing Perspectives

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY