Správy a aktuality

Tohtoročnú Cenu Dominika Tatarku si bratislavskom Pálffyho paláci prevzal slovenský literárny vedec a prekladateľ Marián Andričík. Ocenenie získal za preklad, komentáre, vysvetlivky, poznámky a doslov výberu básní Garyho Snydera Stretnutie s horami.

Okrem Mariána Andričíka porota ocenila aj autorskú dvojicu Miroslava Tótha a Fedora Gála so skupinou Drť za štúdiový album Kruh alebo špirála.

Literárny vedec a vysokoškolský profesor Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Marián Andričík sa vo svojej prekladateľskej práci venuje najmä prekladu prózy a poézie z anglickej a americkej literatúry.

Preložil napríklad výbery z poézie Johna Keatsa, Williama Blakea ako aj biblické eposy Johna Miltona Stratený raj (2020)Vrátený raj (2022), ktoré vyšli rovnako ako preklad poézie Garyho Snydera Stretnutie s horami (2023) v levočskom vydavateľstve Modrý Peter.

Cena Dominika Tatarku každoročne udeľuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika autorovi za výnimočné dielo v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a občianskym postojom nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

— Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY