Českou knihou roka sa stala literárna prvotina Hella rusistky Aleny Machoninovej

Českou knihou roka sa stal debut Hella rusistky a prekladateľky Aleny Machoninovej o životnom príbehu českej komunistky Heleny Frischerovej. Ocenenie Magnesia Litera za publicistiku získala filozofka Tereza Matějčková za knihu esejí, recenzií a rozhovorov Bůh je mrtev – Nic není dovoleno. Celá správa