Správy a aktuality

Pri príležitosti 94. narodenín spisovateľa Milana Kunderu otvorili v Brne knižnicu nesúcu jeho meno, český exilový autor ju venoval svojmu rodnému mestu. V knižnici je uložených vyše 3 000 spisovateľových publikácií, archív kritík a časť archívu s korešpondenciou.

Písomnosti do brnianskej Moravskej krajinskej knižnice (Moravská zemská knihovna) presťahovali z Paríža minulý rok.

Milan Kundera patrí ku generácii, ktorá do literárneho života vstúpila krátko po komunistickom prevrate v roku 1948. Je autorom mnohých známych románov, poviedok a esejí. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad zbierka poviedok Směšné lásky (1970) či romány Žert (1965)Nesnesitelná lehkost bytí (L’Insoutenable Légèreté de l’être, 1984).

Do začiatku 60. rokov bol Kundera prorežimným autorom a členom Komunistickej strany. Do nemilosti normalizačnej moci upadol po roku 1968 a v roku 1975 z Československa emigroval. O štyri roky neskôr ho totalitný režim zbavil československého občianstva.

České občianstvo získal späť až v roku 2019. Do vlasti sa však nevrátil. Niektoré jeho činy nie sú dodnes celkom objasnené, pretože spisovateľ neposkytuje rozhovory a o svojej minulosti mlčí.

Kontroverziu vzbudil aj spisovateľov neautorizovaný životopis, ktorý napísal a v roku 2020 vydal český publicista Jan Novák. Biografický titul Kundera – Český život a doba totiž približuje najmä niektoré čierne miesta Kunderovej minulosti.

Riaditeľ Moravskej krajinskej knižnice Tomáš Kubíček preto nepredpokladá, že by manželia Kunderovci v blízkej budúcnosti navštívili Brno, a to aj pre ich zdravotný stav a veľkú vzdialenosť.

— Radio Prague InternationalČeské noviny


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY