Vznik samizdatovej Knižnice Olega Pastiera má podporiť aj fundraisingová kampaň

Na Slovensku vzniká unikátna samizdatová Knižnica Olega Pastiera. Združenie Klub Rodinné striebro, dedičia a priatelia známeho básnika a publicistu, ktorý počas normalizácie vydával ilegálne časopisy a knihy zakázaných autorov, spustili podpornú kampaň na fundraisingovej platforme Donio. Celá správa

Americký súd rozhoduje, či existuje právny nárok na bezplatný prístup ku knihám

Americký súd rozhoduje o žalobe voči projektu Internet Archive, ktorú naň v roku 2020 podali spoločnosti Hatchette Book Group, John Wiley & Sons, Penguin Random House a HarperCollins Publishers. Žalujúcim vydavateľom prekáža voľne prístupná online knižnica ponúkajúca bezplatný prístup ku knihám. Celá správa

Prvé bibliomaty na Slovensku nainštalovala banskobystrická verejná knižnica

Banskobystrická Verejná knižnica Mikuláša Kováča predstavila novinku v systéme požičiavania kníh. Ako prvá na Slovensku zriadila na verejných miestach bibliomaty na vyzdvihnutie a odovzdávanie zapožičaných kníh. Plne automatizovaná služba funguje na podobnom princípe ako zásielkové boxy. Celá správa