Genderový jazyk nepatrí do škôl, Berlínsky senát sa pridal k výzve germanistov

Berlínsky senát pred začiatkom školského roka vyhlásil, že takzvaný genderový jazyk nebude súčasťou vyučovania. Učitelia majú žiakom umožniť „osvojiť si spisovný jazyk“. Skupina nemeckých jazykovedcov v júli vyzvala verejnoprávne médiá, aby nekazili jazyk takzvanými genderovo vyvážený výrazmi. Celá správa

Ukrajinský parlament zakázal dovoz a distribúciu kníh z Ruska a Bieloruska

Najvyššia rada Ukrajiny zakázala dovoz a distribúciu vydavateľských produktov z Ruska a Bieloruska. Od nového roka by mala v krajine pôvodná aj prekladová literatúra vychádzať v štátnom ukrajinskom jazyku, v jazykoch pôvodných obyvateľov Ukrajiny a úradných jazykoch Európskej únie. Celá správa

Maturitnú otázku súvisiacu zo Salingerovou knihou Kto chytá v žite anulovali

Maturitnú otázku súvisiacu s ukážkou z knihy Jeroma Davida Salingera Kto chytá v žite anulovali. Po sťažnostiach slovenčinárov si Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pri tejto otázke priznal chybu a bez ohľadu na ich odpoveď udelí všetkým maturantom jeden bod. Všetky ostatné spochybňované otázky však komisia odobrila. Celá správa

V spisovnej francúzštine už bude možné označovať profesie aj v ženskom rode

Francúzska akadémia kodifikovala používanie ženského rodu pri pomenovaní profesií. Ide o pomerne prekvapivý krok tradične konzervatívnej inštitúcie, ktorá vymedzuje hranice jazyka a dbá na čistotu francúzštiny. Jej zástupcovia uviedli, že v súčasnosti neexistuje žiadna prekážka, brániaca takémuto pomenovaniu. Celá správa