Ukrajinský parlament zakázal dovoz a distribúciu kníh z Ruska a Bieloruska

Najvyššia rada Ukrajiny zakázala dovoz a distribúciu vydavateľských produktov z Ruska a Bieloruska. Od nového roka by mala v krajine pôvodná aj prekladová literatúra vychádzať v štátnom ukrajinskom jazyku, v jazykoch pôvodných obyvateľov Ukrajiny a úradných jazykoch Európskej únie. Continue Reading

Maturitnú otázku súvisiacu zo Salingerovou knihou Kto chytá v žite anulovali

Maturitnú otázku súvisiacu s ukážkou z knihy Jeroma Davida Salingera Kto chytá v žite anulovali. Po sťažnostiach slovenčinárov si Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pri tejto otázke priznal chybu a bez ohľadu na ich odpoveď udelí všetkým maturantom jeden bod. Všetky ostatné spochybňované otázky však komisia odobrila. Continue Reading