Správy a aktuality

Tohtoročnou laureátkou Ceny Romana Kaliského, ktorú udeľuje Literárny fond, sa stala slovenská novinárka a spisovateľka Helena Dvořáková. Autorke deviatich prozaických kníh a troch publicistických titulov novinárske ocenenie odovzdal riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély.

Ako novinárka má autorka na svojom konte tiež stovky rozhovorov s umelcami, množstvo recenzií, reportáží a glos.

Cena Literárneho fondu

Po štúdiu na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1966 nastúpila Helena Dvořáková ako redaktorka oddelenia kultúry do týždenníka Predvoj. Neskôr pôsobila v Novom slove a od roku 1990 v denníku Pravda, kde sa dodnes venuje kultúrnej publicistike najmä v jej prílohe Magazín Pravda.

Ceny výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu Cenu Romana Kaliského udeľuje za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni v duchu Etického kódexu novinára. Helena Dvořáková čitateľom priblížila desiatky najvýznamnejších osobností kultúrneho života na Slovensku.

„Mojím celoživotným snažením je informovať o tom, čo sa deje v našom umení, ako žijeme, či je to život dostatočne kultúrny. Myslím, že sú to dôležité otázky, hoci dnes sa ľudia zaujímajú najmä o politiku. Ale tá ľudí rozdeľuje, kým kultúra ich spája, a to je dnes naliehavá potreba,“ uviedla ocenená autorka.

— Literárny fond


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY