Algoritmus odhalil, že takmer polovicu hry Henrich VIII. nenapísal Shakespeare

Literárni historici sa už dlhšie domnievajú, že známu divadelnú hru Henrich VIII. nepísal William Shakespeare sám, štúdia českého lingvistu teraz odhalila, že takmer rovnakým dielom sa na nej podieľal jeden z jeho súčasníkov John Fletcher. Autorstvo konkrétnych pasáži v texte zo 17. storočia identifikoval nový algoritmus. Celý text správy