Správy a aktuality

Pražská Spoločnosť Franza Kafku vyhlásila ďalší ročník študentskej literárnej súťaže o najlepšiu esej Cena Maxa Broda 2021. Po minuloročnom pilotnom česko-slovenskom ročníku sa môžu aj tentoraz do súťaže okrem študentov z Českej republiky zapojiť aj študenti zo Slovenska.

Cena Maxa Broda je pomenovaná po spisovateľovi a organizátorovi kultúrneho života Maxovi Brodovi, osobnosti stredoeurópskej kultúry.

Tematické okruhy 27. ročníka Ceny Maxa Broda sú tentokrát zamerané na humor Franza Kafku, krízu a lockdown. „Špecifikum Kafkovho humoru je v tom, že, ako sa zdá, nemá predmet,” napísal v eseji Kafkov humor Jean Collignon.

O svoj pohľad na to, ako porozumieť humoru Franza Kafku a kde všade ho v jeho diele vieme objaviť, sa môžu študenti podeliť v téme Humor Franza Kafku.

Druhou súťažnou témou je Kríza. Čo je to kríza a aké má podoby? Je jedno, či ide o krízu medziľudských vzťahov, ekonomickú, klimatickú alebo o existenčnú. Trojicu uzatvára téma Lockdown – ako celosvetová pandémia ovplyvnila môj život?

Cena Maxa Broda o najlepšiu esej chce podporiť mladých ľudí v samostatnom myslení a hlbšom uvažovaní o aktuálnych spoločenských a kultúrnych javoch, aby dokázali presne a kultivovane písomne vyjadriť svoj vlastný názor.

Texty v rozsahu do 5 normostrán, písané v českom a slovenskom jazyku, môžu súťažiaci spolu s prihláškou zasielať na adresu cmb@franzkafka-soc.cz. Uzávierka súťaže je 30. júla 2021. Víťazný text je honorovaný sumou 6 000 českých korún (250 eur).

Spoločnosť Franza Kafku je česká mimovládna nezisková organizácia. Jej cieľom je oživenie tradície, vychádzajúcej z fenoménu Pražskej nemeckej literatúry, obnova povedomia o význame kultúrnej plurality v stredoeurópskom regióne.

— Společnost Franze Kafky

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY