Správy a aktuality

Slovenská pošta vydala známku s podobizňou akademického maliara, grafika a ilustrátora Jozefa Baláža, nestora a zakladateľa domácej známkovej tvorby. Na známke s nominálnou hodnotou 1,20 eura je tiež detail autorovej litografickej ilustrácie k básnickej skladbe Jána Kollára Dcéra Slávy z roku 1979.

Spolu so známkou vyšla obálka prvého dňa, s pečiatkou a dátumom 5. december 2023 a domicilom mesta Bratislava.

Hlohovský rodák Jozef Baláž sa počas vojnovej Slovenskej republiky vyučil za grafika v Slovenskej Grafii. Po účasti v povstaní a skončení vojny študoval na Slovenskej vysokej škole technickej kresbu, maľbu a grafiku u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Jozefa Kostku a Kolomana Sokola. Neskôr po založení Vysokej školy výtvarných umení u profesora Dezidera Millyho. Štúdium ukončil na Akadémii výtvarných umení v Sofii.

Baláž sa okrem známkovej tvorby venoval najmä voľnej grafike a knižným a časopiseckým ilustráciám. Ilustroval desiatky známych titulov slovenských a svetových spisovateľov vrátane detských kníh. Niekdajší týždenník Život takmer tri desaťročia pravidelne uverejňoval poviedku s jeho originálnou ilustráciou.

Pre časopis ilustroval vyše jeden a pol tisíc poviedok. Tento typ tvorby ho podľa vlastných slov oslobodil od prílišného rešpektu pred čistým papierom. Balážove ilustrácie boli vraj pre čitateľov často príťažlivejšie než samotné poviedky.

Za osobitne významný podiel na tvorbe slovenskej známkovej grafiky udelil v roku 2001 prezident republiky Jozefovi Balážovi Rád Ľudovíta Štúra II. triedy. Popredný slovenský výtvarník skonal 6. júla v roku 2006.

— Slovenská pošta

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY