Správy a aktuality

Občianske združenie Medziriadky vyhlasuje už 15. ročník rovnomennej literárnej súťaže, spojenej s letnou školou literatúry. So svojou poéziou, prózou či drámou sa do nej môžu zapojiť mladí autori do 26 rokov. Päťdesiati najlepší budú pozvaní na týždňový tvorivý pobyt spojený s workshopmi a kultúrnym programom.

Do súťaže Medziriadky sa môžu budúci nádejní spisovatelia prihlasovať až do 29. marca.

Počas letnej školy môžu nádejní autori dostať spätnú väzbu od lektorov a hostí, ktorí ich počas tvorivého pobytu navštívia. Tohtoročné Medziriadky na starosti nový organizačný tím pod vedením ich niekdajšej účastníčky Barbary Vojtašákovej.

Projekt zároveň získal novú vizuálnu identitu. „Veľmi sa tešíme z novej grafickej spolupráce s bývalou Medziriadkarkou, spisovateľkou a grafičkou Nicol Hochholczerovou. Nicol pre Medziriadky pripravila novú vizuálnu identitu súťaže, webu, ale aj autorských čítaní,“ uviedla nová šéfka organizačného tímu.

Súťažné texty bude tento rok posudzovať odborná porota v zložení Miroslav Dacho, Milan Děžinský, Dávid Dziak, Tomáš Hučko, Mária Klapáková, Eva Kollárová, Katarína Kucbelová, Dominika Madro a Marta Součková.

Po vyhodnotení všetkých zaslaných textov porota pozve päťdesiat vybraným autorom na tradičnú letnú školu, ktorá sa tento rok uskutoční od 25. do 31. augusta v Hoteli Vršatec v obci Pruské.

Propozície a rovnako aj ďalšie organizačné informácie sú dostupné na novej webovej stránke Medziriadkov.

— Medziriadky

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY