Správy a aktuality

Vo veku 93 rokov zomrel slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány, ktorý desaťročia patril k popredným osobnostiam literárnej vedy a jeho meno sa profesionálne spájalo s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Médiá o jeho skone informovala prekladateľova neter.

Do súčasnej slovenčiny prebásnil napríklad starosloviensky Proglas (ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔ)Božskú komédiu (La Divina Commedia, 1304–1321) Danteho Alighieriho.

Viliam Turčány sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval slovenčinu a francúzštinu. Od štvrtého ročníka bol súčasne redaktorom vo vydavateľstve Oráč.

Po absolvovaní vysokej školy pracoval v Ústave dejín slovenskej literatúry SAV. V rokoch 1970 – 1972 pôsobil ako lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Neapole. Od roku 2018 žil v Šelpiciach.

Turčány svojou prekladateľskou činnosťou priblížil čitateľom mnohé diela antickej literatúry aj tvorbu talianskych renesančných básnikov. Všetky tri časti Danteho Božskej komédie v preklade Viliama Turčányho a Jozefa Felixa vydal v roku 2019 Spolok svätého Vojtecha.

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil v roku 2002 Viliamovi Turčánymu vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za prínos v literárnej vede a prekladateľstve.

Posledná rozlúčka s Viliamom Turčánym bude v piatok 14. mája v Suchej nad Parnou v úzkom rodinnom kruhu.

— Ústav slovenskej literatúry SAV


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY