Správy a aktuality

Vo veku 89 rokov zomrel popredný americký literárny teoretik a profesor Yalovej univerzity Harold Bloom, ktorý je známy predovšetkým svojím Kánonom západnej literatúry (The Western Canon: The Books and School of the Ages, 1994).

Harold Bloom sa venoval predovšetkým romantickej a modernistickej poézii. Veľký ohlas mala napríklad jeho práca The Anxiety of Influence (Úzkost z ovlivnění, Argo, 2019) z roku 1973, v ktorej uvažoval na vplyvmi na literatúru a dejiny myslenia.

Neskôr sa venoval náboženskej literatúre, vrátane analyzovania biblie z pohľadu ortodoxného judaizmu, ktorý sám vyznával.

Bestsellerom sa stal však práve The Western Canon, v ktorom definoval „filozofické ukotvenie západnej civilizácie“, ktoré podľa neho tvorí 26 kľúčových autorov.

Podľa Blooma to sú William Shakespeare, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne, Molière, John Milton, Samuel Johnson, Johann Wolfgang Goethe, William Wordsworth, Jane Austenová, Walt Whitman, Emily Dickinsonová, Charles Dickens, George Eliot, Lev Nikolajevič Tolstoj, Henrik Ibsen, Sigmund Freud, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolfová, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Fernando Pessoa a Samuel Beckett.

— The New York Times

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY