Správy a aktuality

Slovenskí autori a vydavateľstvá si prevzali ceny za Najkrajšie knihy Slovenska roka 2020. Usporiadateľom súťaže je medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana a organizuje ju v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Zväzom polygrafie a ministerstvami kultúry a školstva.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo vo dvorane Ministerstva kultúry za účasti ministerky Natálie Milanovej.


„Prišlo veľa hodnotných, kvalitných kníh,“ uviedla Eva Cíferská z Bibiany. Odborná porota pod vedením Igora Piačku vybrala 20 kníh a sedem študentských prác.

Ceny za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu udelila Karolovi Felixovi za ilustrácie v knihe Erika Ondrejičku Za jedinou vetou a vydavateľstvu Ikar za Bibliu. Vladislav Rostok si prevzal cenu za grafickú úpravu jeho knihy Cipár&Logo et…c, Peter Ďurík za bibliofilské vydanie Puškinovho diela Voľnosť.

Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získala Alexandra Hrehová za knihu Idey vrhajúce tieň. Spoločnosť LiberaTerra získala cenu Ministerstva školstva za učebnicu Škola v prírode od autorky Ľubice Demčákovej.

Cena Zväzu polygrafie za mimoriadne polygrafické spracovanie patrí martinskej Neografii za tretiu časť titulu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 od Ľubomíra Longauera. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana udelil cenu za najkrajšiu detskú knihu vydavateľstvu Buvik za titul Jaroslavy Blažkovej Mačky letia do Kanady.

Súťažiace knihy sú vystavené v Univerzitnej knižnici v Bratislave, záujemcovia si ich môžu pozrieť do 5. augusta.

— Bibiana


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY