Správy a aktuality

Na pražskom smíchovskom cintoríne sprevádzkovali hřbitovní poesiomat, ktorý sa prihovára hlasmi Egona Bondyho, Ladislava Klímu či Mejlu Hlavsu. Všetci sú v Malvazinkách, na jednom z najväčších cintorínov v meste, pochovaní. Po zakrútení kľukou zaznejú zo zvukovodu básne, krátke úvahy, próza a piesne.

Netradičný oceľový jukebox návštevníkom prehrá tiež verše Jana Nerudu, Jiřího Ortena či Charlesa Baudelaira.

Poesiomaty sú dielom českého kaviarnika Ondřeja Kobzu. Pandémia tvrdo zasiahla gastronómiu aj kultúru, zameral sa preto na automaty evokujúce akustické sochy.

Za posledných šesť rokov umiestnil takmer dve desiatky „poesiomatov“ – v Prahe, Brne, Slavičíne, ale tiež v New Yorku, Berlíne, Manile či Košiciach. Väčšinou v centrách miest, kde sa pohybuje najviac ľudí.

„Nyní instalujeme vůbec první Poesiomat na hřbitově. Poslouchat myšlenky těch, kteří tam odpočívají, je vhodnou záminkou proč se tam vydat. Kvůli poklidné atmosféře a vzpomínkám na velké osobnosti,“ uviedol autor projektu. „Ostatně i tato místa jsou, byť méně tradičním, veřejným prostorem.“

„Přáli bychom si, aby se tam lidé za nimi vypravili a zamysleli se nad jejich poselstvím,“ dodáva Ondřej Kobza.

Cieľom projektu je poľudštiť a oživiť tváre miest. Ľudí podobný spoločný zážitok spája. Navzájom sa tu k sebe prihovoria a nadviažu vzťahy.

— Městská část Praha 5Pražský deník

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY