Správy a aktuality

Na Slovensku vzniká unikátna samizdatová Knižnica Olega Pastiera. Združenie Klub Rodinné striebro, dedičia a priatelia známeho básnika a publicistu, ktorý počas normalizácie vydával ilegálne časopisy a knihy zakázaných autorov, spustili podpornú kampaň na fundraisingovej platforme Donio.

Disident Oleg Pastier bol v totalitnom Československu v archívoch Štátnej bezpečnosti vedený ako nepriateľská osoba.

Podľa autorov projektu „samizdat predstavuje krehké a vzácne dedičstvo, ktoré bez ochrany a digitalizácie môže ľahko zaniknúť“. Zachované periodiká a knihy predstavujú jedinečné svedectvo o komunistickom režime a sú dôležitým študijným materiálom pre ďalšie generácie.

Po neúspešnej žiadosti o podporu v grantovom programe Nadácie mesta Bratislavy, sa preto Klub Rodinné striebro uchádza o podporu širšej verejnosti. Vyzbierané finančné prostriedky chcú použiť na úpravu interiéru knižnice, dokončenie digitalizácie a sprístupnenie zbierky samizdatov z pozostalosti Olega Pastiera.

Knižnica Olega Pastiera by mala byť po dokončení aj priestorom na prednášky, workshopy, literárne večery, ktoré priblížia ilegálne slobodné umenie a literatúru v čase neslobody.

Na underground a neoficiálnu kultúru niekdajšieho spoločného štátu chce knižnica symbolicky odkazovať aj svojím umiestnením v podzemných priestoroch.

— Klub Rodinné striebroFan page Olega Pastiera


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY