Správy a aktuality

Celoslovenská autorská súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského tento rok vstúpila do svojho 34. ročníka. Do súťaže organizovanej Záhorskou knižnicouSpoločnosťou Ladislava Novomeského sa dá cez elektronický formulár prihlásiť do 15. septembra 2020.

Do anonymnej súťaže sa dajú poslať doposiaľ knižne nepublikované súťažné práce v žánroch poézia, próza, reportáž, cestopis či dramatický útvar.

Každý autor môže prispieť najviac piatimi prácami v slovenskom jazyku, v rozsahu do 20 strán vo formáte Word (DOC, DOCX) priamo priloženými k elektronickej prihláške. Súťažné príspevky je zároveň nutné zaslať aj vytlačené poštou (každý v dvoch výtlačkoch). Podrobné propozície nájdete na webe Záhorskej knižnice.

Ocenené a porotou odporúčané práce budú publikované v internom zborníku. Odkazy na elektronickú registráciu sú zverejnené na webe knižnice.

Literárna Senica Ladislava Novomeského sa koná v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom SenicaLiterárnym informačným centrom.

—  Záhorská knižnica

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY