Správy a aktuality

Vzdelávacia platforma Medziriadky uzatvorila v poradí už 14. letnú školu literatúry. Počas jedného týždňa, plného rôznych workshopov a bohatého kultúrneho i športového programu, v nej päťdesiatka najlepších mladých autorov získala cennú spätnú väzbu k svojej tvorbe.

Organizačný tím literárnej súťaže spojenej so školou literatúry už v súčasnosti pracuje na jej 15. ročníku.

„Týždeň s Medziriadkami je to najlepšie, čo môže mladých autorov stretnúť. Vďaka dokonalej príprave zanietených organizátorov, ktorí ponúkajú účastníkom kvalitný a pestrý program, môžu finalisti rásť, zdokonaľovať sa, konfrontovať sa s rovesníkmi i skúsenými autormi,“ informovala členka poroty Eva Kollárová, ktorá je s mladými autormi spojená od vzniku Medziriadkov – teda už celých 14 rokov.

„Keby som mala možnosť, zorganizovala by som Medziriadky aj pre učiteľov. Pretože iba tvorivý učiteľ môže deti priviesť k tvorivosti. A tí na našich školách chýbajú,” dodáva porotkyňa.

Popri rozboroch a workshopoch mali finalisti možnosť diskutovať so spisovateľmi Dušom Martinčokom, Katarínou Kucbelovou, Milanom Děžinským, Jakubom Spevákom či Dominikou Moravčíkovou. Tvorivú atmosféru dotváralo bábkové divadlo, hudba, premietanie i nenáročná túra.

Súčasťou Medziriadkov bola aj Cena Divadla Pôtoň spojená s rezidenčným pobytom v Bátovciach, jej laureátmi sa tento rok stali poeti Dorota Suránová a Tomáš Janešík.

Vedenie nasledujúceho 15. ročníka súťaže odovzdala doterajšia organizátorka Medziriadkov Katarína Barnaš Vargová do rúk Barbary Vojtašákovej, tiež Medziriadkarke a absolventke bratislavskej Vysokej školy múzických umení.

„Nelúčim sa, lebo Medziriadky sú navždy vo mne, nie je to len týždeň v roku, je to viac,“ uviedla dlhoročná organizátorka súťaže, ktorá bola súčasťou tímu od roku 2014. Nový organizačný tím okrem Barbary Vojtašákovej posilnia aj Magdaléna Martišková a Emma Vičanová.

— Medziriadky

Literárne noviny sú mediálnym partnerom súťaže Medziriadky 2023

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY