Správy a aktuality

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udelila vysoké štátne vyznamenanie in memoriam spisovateľke a novinárke Hane Gregorovej, manželke známeho prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského. Ocenená publicistka v prvej polovici 20. storočia verejne presadzovala práva žien a ich emancipáciu.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelila prezidentka večer 1. januára štátne vyznamenania celkom 28 osobnostiam.

Hana Gregorová rodená Lilgová (1885-1958) sa okrem literárnej tvorby podieľala aj na založení Umeleckej besedy, zúčastňovala sa na stretnutiach ženského spolku Živena a bojovala za práva žien. Počas druhej svetovej vojny pôsobila v ilegálnej protifašistickej rade žien.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, ktorý jej bol udelený za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu, si za ocenenú prevzal jej pravnuk Ondřej Prášil.

Okrem Hany Gregorovej prezidentka Slovenskej republiky udelila Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memorial učiteľovi a rómskemu autorovi Ľudovítovi Didimu (1931-2013) a Pribinov kríž II. triedy slovenskej poetke Emílii Haugovej.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy prezidentka udelila tiež divadelnému režisérovi Ľubomírovi Vajdičkovi a Rad Ľudovíta Štúra III. in memorial dlhoročnému hercovi činohry niekdajšieho Ukrajinského národného divadla (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča) v Prešove Mikulášovi Ľašovi (1933-2008).

— Kancelária prezidenta SR

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY