Správy a aktuality

Anglickojazyčný nezávislý literárny časopis Body uverejnil úryvok z posledného románu tragicky zosnulého slovenského spisovateľa Dušana Mitanu Nezvestný (KK Bagala, 2019). Vybraný text s názvom Signs (Znamienko) vyšiel v preklade Magdaleny Mullekovej.

Mitanov autobiografický román, ktorý tento mesiac do slovenských kníhkupectiev prinieslo vydavateľstvo Kolomana Kertésza Bagalu, podáva autentické svedectvo o procese premeny na pozadí prudkých spoločenských zmien.

S biľagom rebela, extrémistu a permanentného opozičníka bilancuje svoj život. A každý čitateľ, kladúci otázky sa stáva zároveň jednou postavou príbehu.

Úryvok z Mitanovho románu zverejnený v magazíne Body sa končí zúfalstvom kata Juraja, ktorý zistil, že práve popravil vlastného syna:

„Every night he stared into a mirror. He talked to the man facing him – a strange face looked back at him: bloodshot eyes, hair like straw, deep wrinkles – he hated him.

I must kill him, he decided one night, and he threw a noose over the gallows.“

Jeden z najvýznamnejších autorov slovenskej experimentátorskej a postmodernistickej prózy Dušan Mitana sa vo veku 72 rokov 22. mája tohto roku rozhodol dobrovoľne opustiť tento svet.

— BodyKK Bagala


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY