Správy a aktuality

Literárni historici sa už dlhšie domnievajú, že známu divadelnú hru Henrich VIII. (Henry VIII, 1613) nepísal William Shakespeare sám, štúdia českého lingvistu teraz odhalila, že takmer rovnakým dielom sa na nej podieľal jeden z jeho súčasníkov John Fletcher. Autorstvo konkrétnych pasáží textu zo 17. storočia identifikoval nový algoritmus, uviedla televízia CNN.

Johna Fletchera ako možného spoluautora označil už v 19. storočí britský akademik James Spedding.

Lingvista Petr Plecháč z českej Akadémie vied skombinoval analýzu slovnej zásoby a veršovanie s metódami strojového učenia. Výsledný algoritmus divadelnú hru detailne preskúmal od frekvencie slov, cez používanie špecifických tvarov až po rytmické vzorce.

Výsledkom je zistenia, že úvodné dva výstupy v prvom z piatich dejstiev nepochybne napísal Shakespeare, avšak autorom ďalších štyroch výstupov je Fletcher. Spoločne potom napísali tretie dejstvo a väčšina piateho dejstva potom nesie Fletcherov rukopis.

Graf autorského podielu Williama Shakespeara a Johna Fletchera

Fletcher spoločne so Shakespearom pôsobil v prestížnej divadelnej spoločnosti King’ Men (Kráľova spoločnosť). Spolupracoval tiež s Philipom Messingerom, ktorého niektorí historici tiež označili za spolutvorcu Henricha VIII. Túto hypotézu ale Plecháčove zistenia nepotvrdili.

Analýza však naznačuje podiel neznámeho autora na štvrtom dejstve, ktoré vraj nezodpovedá Fletcherovmu, ani Shakespearovmu štýlu.

— CNN StyleExpats.cz

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY