Správy a aktuality

Tohtoročným laureátom Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu sa stal Ján Tazberík. Ocenenie získal za svoju básnickú zbierku Viditeľnosť záhrady: veľké sklo (VSSS, 2021). „Tazberíkova kniha je premyslene komponovaná a lyricky presvedčivá,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie porota.

Okrem ceny za literárnu pôvodnú slovenskú tvorbu udeľoval fond aj ďalšie ocenenia a prémie.

Cenu Ivana Kraska za literárny debut za rok 2021 získal novinár Lukáš Onderčanin za dielo Utópia v Leninovej záhrade (Absynt, 2021).

Cenu Imre Madácha za najlepšie pôvodné dielo v maďarskom jazyku si odniesol Zoltán Németh za knihu Tektonika (Kalligram). Laureátkou ceny za preklad zo slovenčiny do maďarčiny sa stala Tünde Mészáros za preklad diela Čepiec od Kataríny Kucbelovej pod názvom Főkőtő (Phoenix Library, 2021).

Laureátom Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo, ktorou Sekcia pre umelecký preklad Literárneho fondu oceňuje osobnosti slovenského umeleckého prekladu, sa stal Karol Wlachovský.

Cenu Jána Hollého za umelecký preklad si prevzala Zuzana Demjánová za preklad diela Maxa Frischa Das Tagebuch 1946 – 1949 (Denníky 1946-1949, Premedia, 2021) a ocenenie v kategórii preklad poézie a veršovanej drámy získal Ján Zambor za preklad antológie Kniha španielskej poézie (Univerzita Komenského, 2021).

Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získala Nadežda Varcholová za knihu Я, Клавдія (Ja, Klaudia) vydanú Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR. Za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny porota udelila ocenenie Ivanovi Jackaninovi za preklad Jašíkovej Popolavej vrany, ktorá pod názvom Попеляста ворона vyšla vo vydavateľstve Timpani.

Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku si odniesol Ivan Bodnár za dielo Стары рущаньскы пригоды (Staré príbehy z Ruského) z vydavateľstva Kylysočka.

Cena Mateja Bela za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied patrí Petrovi Fridnerovi za preklad diela Roberta Aldricha The Age of Empires, ktorá pod názvom Novodobé ríše vyšla v Slovarte. V kategórii preklad do cudzieho jazyka ocenenie získal John Peter Butler Barrer za anglický preklad monografie Jána Botíka Etnická história Slovenska z vydavateľstva Stimul.

— Literárny fond


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY