Správy a aktuality

Pre verejnosť bežne nedostupné diela z 20. a 21. storočia sprístupňuje európsky digitalizačný projekt EODOpen (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens). K týmto publikáciám sa doteraz dalo dostať väčšinou len fyzicky v špecializovaných knižniciach a archívoch.

Spoločnosť naprieč Európou čelí výzve sprístupniť tieto tituly online a vdýchnuť im nový život. Ich obsah tak môže obohacovať ďalšie generácie čitateľov.

Jedným z 15 partnerov EODOPEN spolufinancovaného Európskou komisiou je tiež Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Centrum už digitalizovalo diela niekoľkých ústavov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj diela individuálnych autorov.

Do projektu sa nedávno sa zapojila aj Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorá voľne sprístupnila recenzovaný časopis Acta Botanica Universitatis Comenianae a študentský časopis Révové Listy. Pri zapojení sa do projektu je dôležitá predovšetkým selekcia. Tituly vybrané na digitalizáciu by mali byť zaujímavé a atraktívne pre čitateľov.

Autori, vedúci katedier či riaditelia ústavov podpíšu vyhlásenie o autorských právach a publikáciám sa udelí verejná licencia. Vďaka nej budú diela verejne online prístupné pre každého, kdekoľvek a kedykoľvek. Čitatelia si ich budú môcť stiahnuť vo vybraných formátoch a používať ich napríklad na študijné účely.

V záverečnej fáze projektu EODOpen vznikne spoločný portál, kde budú zverejnené sprístupnené diela všetkých európskych partnerov.

Všetky dokumenty doposiaľ zdigitalizované v CVTI SR sú voľne dostupné na https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen.

— CVTI SRAddmedia News

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY