Správy a aktuality

Epická biblická báseň Stratený raj (Paradise Lost, 1667) od Johna Miltona vyjde aj v slovenčine. Anglický národný epos po viac ako 350 rokoch do slovenskej podoby prebásnil literárny vedec a prekladateľ Marián Andričík. Informovala o tom Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, na ktorej autor prekladu pôsobí.

Miltonov biblický epos prvýkrát vyšiel v roku 1667 v Londýne. Dielo sa v rokoch 1732 až 1900 dostalo na zoznam kníh zakázaných katolíckou cirkvou.

Andričíkov preklad Strateného raja vychádza z jeho druhého vydania z roku 1674, ktoré má 12 kníh a 10 565 veršov a je písaný blankversom – päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom znení.

„Celý epos Milton napísal, alebo skôr nadiktoval – slepý, keďže v roku 1652 úplne prišiel o zrak. Preklad vznikal tri roky a vyše pol roka trvala príprava vydania. Jeho súčasťou okrem samotného eposu je rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov a kalendárium života a diela Johna Miltona,“ uviedol Marián Andričík.

Do češtiny bol epos Stratený raj preložený viackrát, v roku 1811 ho preložil Josef Jungmann a o storočie neskôr v roku 1911 Josef Julius David.

Viac ako 600-stranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka vo vydavateľstve Modrý Peter.

Slovenské vydanie Strateného raja slávnostne predstavia 3. marca v historickej aule Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Šrobárovej ulici v Košiciach.

— FF UPJŠ


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY