Správy a aktuality

Česká spisovateľka Radka Denemarková a prekladateľka Eva Profousová získali nemeckú literárnu Cenu Brücke Berlin. Porotu zaujal nemecký preklad románu Hodiny z olova. Prekladateľku Evy Profousovej ocenili za dômyselné pretlmočenie „viacvrstvovej prózy s lyrickými pasážami do živej znejúcej nemčiny“.

Slávnostné odovzdávanie prestížneho Brücke Berlin Preis je naplánované na 10. októbra.

Denemarkovej román vyšiel roku 2018, a rok na to sa stal českou knihou roka. Nemecký preklad Evy Profousovej Stunden aus Blei sa v knihkupectvách objavil koncom minulého roka.

„Hodiny z olova sú smelým a úspešným pokusom o vyjadrenie globálneho obrazu násilnej súčasnosti pomocou poézie a autofikcie a odkrýva historické spletitosti bez toho, aby rezignoval na vieru v skutočnú demokraciu,“ uviedla porota.

Denemarkovej príbeh o súčasnej represívnej Číne je odvážne znejúcim hlasom. „Svojou literárnou tvorbou aj politickou angažovanosťou autorka nadväzuje na tradíciu veľkého Václava Havla,“ mienia porotcovia.

Cenu Brücke Berlin udeľuje každé dva roky nadácia BHF Bank. Od je prvého udelenia vroku 2002 ju teraz prvýkrát získali dve Češky a v októbri si s ocenením prevezmú aj odmenu 20-tisíc eur.

— Augsburger AllgemeineRadio Prague International


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY