Správy a aktuality

Záhorská knižnica vyhlásila 33. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského, do ktorej je možné zasielať doposiaľ knižne nepublikované práce. Súťaží sa v literárnych žánroch poézia, próza, reportáž, cestopis a dramatický útvar.

Každý autor môže do súťaže poslať najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (MS Word). Uzávierka súťaže je 30. septembra 2019.

Odborná porota o víťazoch literárnej súťaže rozhodne 5. decembra. Výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.euwww.infolib.sk.

Literárnu Senicu Ladislava Novomeského organizuje Záhorska knižnica spoločne s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Senica, Spoločnosťou Ladislava Novomeského a bratislavským Literárnym informačným centrom.

Ocenené a porotou odporúčané práce budú publikované v internom zborníku. Podrobné informácie o podmienkach súťaže a jednotlivých cenách sú zverejnené na webe Záhorskej knižnice.

—  Záhorská knižnica

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY