Správy a aktuality

Vo veku 96 rokov zomrel slovenský filozof a prekladateľ Teodor Münz. Venoval sa najmä dejinám slovenskej osvietenskej filozofie, ktoré komplexne monograficky spracoval, a dejinám nemeckej idealistickej filozofie. Do slovenčiny preložil takmer dve desiatky základných diel nemeckých filozofov a mnohé štúdie.

Vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied pracoval od roku 1950 a po odchode do dôchodku bol jeho externým spolupracovníkom.

Rodák z Vrútok vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. V rokoch 1958 až 1959 bol štipendistom Humboldtovej základiny vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike.

Teodor Münz je autorom ďalších monografických prác, ako napríklad Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie (Pravda, 1971), B. B. Spinoza (SAV, 1977), Listy filozofom (Kalligram, 2002; Premedia 2022), Hľadanie skutočnosti (Kalligram, 2008), Cesta za skutočnosťou bez metafyziky – s Nietzschem a proti nemu (Kalligram, 2015).

„Odchodom Teodora Münza ústav stráca dlhoročného vedeckého a emeritného pracovníka, ktorý na ústave, ale aj v slovenskej filozofii zanechal nezmazateľnú stopu“, uviedol riaditeľ Filozofického ústavu SAV Richard Sťahel.

Okrem vedeckej práce sa venoval aj súkromnej záľube, analýze Dobšinského slovenských ľudových rozprávok, ktoré spracoval v knihe Od fantázie ku skutočnosti (Osveta, 1963).

V roku 2019 vyšiel jeho ostatný knižný titul – esej o človeku a prírode s názvom Odchádzame? (Petrus).

— Filozofický ústav SAV


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY