Správy a aktuality

Vo veku 95 rokov zomrel slovenský literárny vedec, estetik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Július Pašteka, ktorý bol považovaný za znalca literárneho vydavateľského disentu. On sám seba zvykol označovať za „vypĺňača“ bielych miest slovenskej literatúry.

Július Pašteka vyštudoval filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK a študoval aj na Literárnej fakulte vo švajčiarskom Laussane a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran aj vo viacerých ústavoch Slovenskej akadémie vied, naposledy v Umenovednom ústave.

„V mojej práci špecifické bolo, že som sa snažil znovu dostať do literatúry ľudí, ktorých vládna moc vyradila z aktívnej činnosti, zakázala im publikovať, tých čo boli vo väzení alebo v exile. Bolo treba zachrániť pre slovenskú kultúru všetkých tých, ktorých vyradili a predstavovali kvalitu,“ uviedol vedec pred desiatimi rokmi pri oslavách svojich 85. narodenín.

Bol autorom a spoluautorom viacerých kníh z oblasti estetiky a divadelného umenia ale publikoval aj desiatky publikácií, napísal mnoho časopiseckých príspevkov, prekladov aj vedeckých štúdií.

Jeho zásluhou sa zviditeľnili takí autori, akými boli Ladislav Hanus, Janko Silan, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň či Rudolf Dilong.

Dielo Júliusa Pašteku ocenil Pápež Ján Pavol II. Veľkým krížom rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého, ktoré je najvyšším vatikánskym vyznamenaním pre nekňazov, a bol tiež nositeľom slovenského Radu Ľudovíta Štúra I. stupňa

— Aktuality.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY