Správy a aktuality

Vo veku 90 rokov zomrel hudobný skladateľ, teoretik a publicista poľského pôvodu Roman Berger. Slovensko sa pre neho stalo domovom v roku 1952, keď nemohol doštudovať na Vysokej hudobnej škole v Katoviciach, a československý komunistický režim donútil ich rodinu presťahovať sa z Tešína do Bratislavy.

Na bratislavskej Vysokej škole múzických umení potom talentovaný hudobník štúdium hry na klavíri aj dokončil.

Narodil sa v roku 1930 v Cieszyne v rodine učiteľky a evanjelického kňaza. Jeho otec a celá rodina tvrdo pocítila nacistickú aj komunistickou perzekúciu. Po vojne maturoval na Poľskom gymnáziu v Českom Tešíne a potom začal študovať klavír v poľských Katoviciach.

Na Vysokej škole múzických umení potom Roman Berger absolvoval u Dezidera Kardoša aj štúdium kompozície. Jeho absolventská skladba Transformácie reprezentovala vtedajšiu avantgardu.

Vyučoval na konzervatóriu, ako skladateľ pôsobil v Štúdiu spravodajských a dokumentárnych filmov, pracoval vo vtedajšej Československej televízii a v experimentálnom štúdiu rozhlasu.

V období 1967–1969 bol Berger tajomníkom skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov a externým pedagógom na Katedre teórie Hudobnej fakulty. Počas normalizácie sa hudbe nemohol profesionálne venovať. V rokoch 1972–1977 mal zakázanú umeleckú činnosť a len zriedkavo tvoril hudbu pre dokumentárne filmy.

Neskôr spolupracoval so Slovenskou akadémiou vied a externe vyučoval elektroakustickú kompozíciu. Od roku 1984 organizoval spoločne s matematikom Belom Riečanom semináre Hudba a matematika.

Po páde totalitného režimu bol pri oživení československej sekcie Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu a podieľal sa aj na organizácii festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. V prestížnych umenovedných zborníkoch a periodikách publikoval články, štúdie, eseje a úvahy.

Viedenská univerzita udelila Romanovi Bergerovi Cenu Gottfrieda von Herdera. Je držiteľom Ceny Zväzu poľských skladateľov a slovenský Hudobný fond mu prepožičal Cenu Jána Levoslava Bellu. Viaceré slovenské ocenenia však pre svoj nesúhlas s kultúrnou politikou odmietol.

— Rádio Devín

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY