Správy a aktuality

Vo veku 86 rokov zomrel slovensko-maďarský esejista, prekladateľ a literárny kritik László Koncsol, odborník na dejiny Žitného ostrova a držiteľ mnohých maďarských literárnych a kultúrnych ocenení. O jeho smrti informoval na sociálnej sieti niekdajší predseda Strany maďarskej koalície Pál Csáky.

Správu o úmrtí významného predstaviteľa maďarskej literatúry na Slovensku priniesli aj maďarskojazyčné médiá.

László Koncsol sa narodil v rodine reformovaného farára Jánosa Koncsola a Jolány Szelesovej v obci Drahňov (okres Michalovce) dva roky pred Viedenskou arbitrážou a zánikom Prvej Československej republiky.

Po gymnázialnych rokoch v Sárospataku a Komárne pokračoval v štúdiu slovenčiny a maďarčiny na bratislavskej Univerzite Komenského. Ako učiteľ pôsobil na Gemeri.

Po presťahovaní sa do Bratislavy na začiatku 60. rokov bol László Koncsol redaktorom v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry. Neskôr pracoval ako jazykový korektor a v takzvanom „slobodnom povolaní“.

V rokoch 2001 až 2003 bol predsedom Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku. Bol tiež prezidentom vlastivednej spoločnosti Pro patria a popredným predstaviteľom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

— Új Szó, MA7, ParaméterNapunk

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY