Správy a aktuality

Vo veku 78 rokov zomrel významný slovenský bibliograf a historik knižnej kultúry Miloš Kovačka, ktorý sa podieľal na záchrane a sprístupnení najstaršej slovenskej knihy Bardejovského katechizmu. Informovala o tom na svojom webe Evanjelická cirkev augsburského vyznania.

Miloš Kovačka od roku 1966 pracoval v Bibliografickom ústave Matice slovenskej, od roku 1991 dve desaťročia viedol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice, neskôr prednášal na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a na martinskej Biblickej škole.

Bol zostavovateľom faksimilnej rekonštrukcie najstaršej knihy, vydanej v spisovnej slovakizovanej češtine, takzvaného Bardejovského katechizmu z roku 1581. Malý katechizmus (Der kleine Kathechismus, 1529) nemeckého reformátora Martina Luthera pravdepodobne preložil bardejovský farár Severinus Sculteti a vytlačil významný tlačiar Dávid Gutgesell.

Miloš Kovačka bol členom vedeckých rád Slovenskej národnej knižnice, Ústavu slovenskej literatúry SAV a Univerzity Mateja Bela. Aktívne pôsobil v Ústrednej knižničnej rade Slovenskej republiky aj v Spolku slovenských knihovníkov.

Organizoval mnohé slovenské bibliografické konferencie, konferencie k dejinám knižnej kultúry a medzinárodné bibliografické kolokviá.

— ECAV


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY