Správy a aktuality

Vo veku 71 rokov zomrel nordista, germanista a prekladateľ Milan Žitný, popredný slovenský odborník na severskú literatúru a nemecký romantizmus.

Po ukončení štúdia nemčiny a švédčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracoval v Ústave svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied, kde sa okrem severskej literatúry venoval a otázkam dejín a teórie prekladu.

Neskôr pôsobil na Pedagogickej fakulte UK, na Univerzite v Kolíne nad Rýnom a od roku 2014 na Katedre nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Prekladal napríklad diela Franza Kafku (Poviedky, Listy Milene), Hansa Christiana Andersena (Rozprávka môjho života bez príkras, Rozprávky) či Josteina Gaardera (Vianočné mystérium). V ostatných rokoch sa venoval aj prekladu severskej drámy.

Za svoje preklady bol Milan Žitný viackrát ocenený. Prémiu Literárneho fondu získal za preklad Kafkových Poviedok (2005), Cenu Zory Jesenskej za preklad Strindbergových komorných Hier (2002) a Cenu Mateja Bela za preklad Kierkegaardovho filozofického spisu Buď – alebo (2007).

— Trnavská univerzita


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY