Správy a aktuality

Doteraz neznámu verziu Lao c´ovho diela Tao te ťing (道德經, 500 pred n. l.) preložila sinologička Marina Čarnogurská zo starovekej čínštiny najskôr do slovenčiny. S takzvanou pôvodnou Chešang kungovou kópiou sa tak budú môcť čitatelia na Slovensku zoznámiť ako prví na svete.

Výpravná kniha, ktoré je vyvrcholením viac ako tridsaťročného prekladateľkinho bádateľského úsilia, vyšla vo vydavateľstve Ursa Minor.

Prekladateľkiným cieľom je súčasným jazykom priblížiť nadčasovú múdrosť takmer 2 500 rokov starého taoistického filozofického textu.

Unikátnu kópiu objavila Marina Čarnogurská v čínskych archívoch. Vytvoril ju anonymný vzdelanec asi tristo rokov po tom, ako vznikol originál, ktorý Lao c´ napísal medzi rokmi 500 až 600 pred naším letopočtom. V nájdenej kópii je každá z 81 kapitol doplnená nadpisom vystihujúcim jej obsah.

Tao te ťing je kľúčovým dielom, ktoré ovplyvnilo celé východné myslenie a stalo sa jedným z dôležitých pilierov svetového filozofického dedičstva.

„V Lao c´ovom Tao te ťingu sú ukryté hlboké pravdy o vesmíre, o svete i o ľudskej povahe. Ťažké však bolo tieto pravdy zo starovekých čínskych textov vydolovať,“ uviedla prekladateľka s tým, že anonymný autor Lao c´a dokonale pochopil.

„Dôkazom sú nadpisy jednotlivých kapitoliek, ktoré do textu vložil a ktoré sú ich geniálnymi anotáciami,“ dodáva Marina Čarnogurská.

Podľa nej je dôležité, aby verejnosť toto staroveké dielo poznala a čítala, pretože svojím odkazom v skutočnosti vôbec nezostarlo. K modernému človeku môže prehovárať práve vo vzťahu k opätovnej súčinnosti s našou planétou i jej prírodou.

„Lao c´ nás aj dnes inšpiruje, ako prestať drancovať prírodu a zastaviť klimatickú krízu. Tento Starec sponad Žltej rieky má čo dnes povedať aj politikom, spoločenským autoritám, biznismenom a bežným ľuďom, pretože jasne pomenúva tisícročia univerzálne platné dôsledky nesprávneho zaobchádzania s politickou mocou, vojenskou silou, dôverou či peniazmi,“ uzatvára popredná slovenská sinologička.

— Ursa MinorAddmedia news


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY