Správy a aktuality

Na súkromnej Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií otvoria Čitáreň Milana Kunderu, informoval o tom šéfredaktor časopisu Kritika & Kontext Samuel Abrahám, vysoká škola aj Bratislavský inštitút humanizmu v newsletteri zaslanom médiám.

„V priestoroch BISLA otvoríme Čitáreň Milana Kunderu. Na tablo sme nakoniec nedali túto vetu: „Je to pre nás česť a zároveň vyjadrenie úcty spisovateľovi v čase, kedy ho niektorí rodáci salieriovsky znevažujú.“ To nám nebráni, aby sme sa o Milanovi Kunderovi a jeho diele neporozprávali – pokojne a pri pohári vína,“ uviedza sa v newsletteri.

V newsletteri tak nepriamo reagujú na spoločenskú diskusiu, ktorú v susednom Česku vyvolalo vydanie neautorizovanej životopisnej knihy o tomto exilovom česko-francúzskom spisovateľovi Milanovi Kunderovi.

Titul s názvom Kundera: Český život a doba (2020) od Jána Nováka vydali spoločne vydavateľstvá Argo a Paseka. Novák čerpal z verejne dostupných zdrojov vrátane archívov komunistickej Štátnej bezpečnosti a v románe spochybnil, podľa neho „Kunderou pečlivě konstruované mýty o sobě samém“.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, na pôde ktorej Čitáreň Milana Kunderu vznikla, je súkromnou vysokou školou. Poslucháči tu získavajú vedomosti z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, filozofie a sociológie. Na škole sa prednáša výlučne v angličtine.

— BISLA Liberal Arts College, BIHK&K


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY