Správy a aktuality

Cenu Karla Čapka tento rok získa po česky a francúzsky píšuci literát Václav Jamek, prekladateľ a bývalý český diplomat. Oznámilo to České centrum Medzinárodného PEN klubu, ktoré ocenenie každý párny rok udeľuje.

Porota vedená literárnym vedcom Vladimírom Karfíkom rozhodla, že Václava Jameka ocenia za básnické a esejistické dielo. Autor je tiež publicista, prekladateľ z francúzštiny, bývalý diplomat a vysokoškolský pedagóg.

Český básnik, prozaik, esejista sa narodil sa 27. novembra 1949 v Kladne. V rokoch 1966 – 1969 navštevoval slávne Carnotove lýceum vo francúzskom Dijone. Po návrate do Československa študoval na Karlovej univerzite najprv francúzštinu a komparatistiku a neskôr aj psychológiu a romanistiku. Absolvoval v roku 1975.

Za svoju beletristickú tvorbu získal Václava Jamek v Čechách aj vo Francúzsku mnohé ocenenia. V roku 1999 bol menovaný dôstojníkom Rádu umení a humanitných vied (Officier des Arts et des Lettres). Je taktiež držiteľom prekladateľskej Ceny Josefa Jungmanna (2001) a literárneho ocenenia Nadácie Charty 77 Cena Toma Stopparda, založenej v roku 1983 v Štokholme. Tu získal v roku 2004.

Laureát si Cenu Karla Čapka prevezme 13. februára v rezidencii pražského primátora, uviedla tajomníčka Českého centra Medzinárodného PEN klubu Dana Mojžíšová.

— České centrum Mezinárodního PEN klubu


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY