Správy a aktuality

Slovenská národná knižnica sprístupnila Bibliotheku Uhro-Slowenskú Michala Ressetku. V knižnici, ktorá mala v čase rozkvetu vyše 1 600 kníh a navštevovali ju často aj štúrovci, nájdeme najmä slovaciká. Nachádza sa v nej aj prvý slovenský román René mládenca príhody a skúsenosti či preklady Dekameronu.

Katolíckemu kňazovi Michalovi Rešetkovi sa v roku 1820 podarilo v skromných podmienkach založiť knižnicu, ktorá mala slúžiť verejnosti a zachrániť slovenské knihy pre budúce generácie.

Knižnica bola od počiatku verejnou, pre bohatých i chudobných a rolu nezohrávalo ani vierovyznanie. Hoci bol stúpencom Antona Bernoláka, Rešetka veľmi úzko spolupracoval aj so štúrovcami. Na svoje si tak prišli katolíci aj evanjelici, čo na začiatku 19. storočia nebolo zvykom.

Knižnicu sa snažil budovať ako stredisko všestrannej výchovy. Len v období medzi rokmi 1820 – 1841 požičal 2 244 kníh čitateľom z celého Považia.

„Používať kníh Rešetka často povolával k sebe celé obce, takže ani v Hornej Súči, knihovňa jeho nebola zakopaná a mávala zo všetkých stavov vyše 200 čitateľov,“ uvádza sa v Časopise Slovenskej muzeálnej spoločnosti z roku 1910.

Rešetka sa orientoval aj na šírenie osvety vo svojej farnosti, a to nielen kultúrnej. Bojoval proti alkoholizmu a pre tých najchudobnejších zakladal školy a nedeľné školy, kde ich učil aspoň čítať, písať a počítať. Podľa dobových svedectiev mal celkom úspech, pretože často sa mu na vyučovaní zišlo i 80 dospelých.

Dbal aj o skvalitnenie života svojich farníkov, keď robil napríklad veľkú osvetu očkovaniu proti kiahňam.

Zdigitalizovanú Rešetkovu knižnicu tvorí 115 dokumentov, 114 tlačených a 1 rukopis, ktoré nájdete v Digitálnej knižnici. Slovenská národná knižnica plánuje postupne sprístupňovať aj ďalšie vzácne historické knižnice.

— Slovenská národná knižnicaDikda

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY