Správy a aktuality

Miestna pobočka Staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici 8 v Bratislave sa pripravuje na výraznú obnovu. V týchto dňoch už začína knižnica vypratávať svoje priestory. Okrem modernizácie interiéru sa plánuje aj úprava vstupného parteru a vytvorenie komunitného priestoru pre verejnosť.

Na celkovú modernizáciu získala mestská časť Staré Mesto z ministerstva kultúry dotáciu takmer 200-tisíc eur.

„Projekt pripravilo oddelenie stratégie a projektového riadenia v spolupráci s vedením knižnice. Cieľom je modernizácia technického a technologického vybavenia priestorov knižnice a zvýšenie hygienických štandardov tak, aby zodpovedali požiadavkám na verejný priestor v  21. storočí,“ približuje mestská časť.

Okrem nového a moderného dizajnu čaká knižnicu na Záhrebskej aj rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, zdravotechniky, vzduchotechniky a klimatizácie. Zavedenie prvkov bezbariérovosti je taktiež samozrejmosťou. Na pomocné práce a balenie kníh do škatúľ Staromestská knižnica angažuje brigádnikov.

Kávu na terase knižnice „na Záhrebskej“ pri dobrej knihe si budú môcť čitatelia dopriať už nasledujúce leto. „Ak pôjde všetko podľa plánov, realizácia by mala byť ukončená v auguste 2023,“ upresňuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto na sociálnej sieti.

— Bratislava-Staré MestoStaromestská knižnica

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY