Správy a aktuality

Francúzske vydavateľstvo Gallimard vydalo doposiaľ neznáme prednášky básnika, spisovateľa a filozofa Paula Valéryho, ktorý patril k najvplyvnejším medzivojnovým intelektuálom v krajine. Jeho univerzitné prednášky v tej dobe oslovili celú generáciu poslucháčov a odborníci ich roky hľadali.

Novoodhalené fragmenty francúzskej literárnej histórie sa na pultoch kníhkupectiev objavili 5. januára.

Literárni vedci predpokladali, že sa nejaké zápisky jeho prednášok asi zachovali. Tie z rokov 1940 až 1945 našli v parížskej Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, sidliacej neďaleko univerzity Collège de France, kde Valéry pôsobil ako profesor poetiky. O existencii prednášok z konca 30. rokov však vôbec netušili.

„Takmer zázrakom sa ich podarilo najsť v archivoch Gallimardu,“ uviedol William Marx z Collège de France, ktorý rukopisy objavil a aj edične pripravil.

„Paul Valéry a Gaston Gallimard plánovali prednášky zverejniť. Viac ako osemdesiat rokov po autorovej smrti sa ich želanie podarilo splniť,“ dodal hovorca vydavateľstva, ktoré práve Gaston Gallimard v roku 1911 založil a viedol ho až do svojej smrti v 70. rokoch minulého storočia.

Valéryho Prednášky o poetike (Cours de poétique) vyšli v dvoch zväzkoch. Prvý z nich má podtitul O tele a duši (Le corps et l’esprit) a druhý O jazyku, spoločnosti a histórii (Le langage, la société, l’histoire). Na takmer 1 500 stranách odhaľujú autorove úvahy o literárnej tvorbe a o jeho vnímaní vzťahu slobodomyseľnej inšpirácie a potrebou literárnej formy, uvádza agentúra AFP.

— Le Figaro


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY