Správy a aktuality

Po beznádejne vypredanom prvom vydaní Denníkov impresionistu Ladislava Mednyánszkeho prináša Slovenská národná galéria ich druhé a rozšírené vydanie.

Prvé vydanie Mednyánszkeho Denníkov z rokov 1877 – 1918 vydala SNG spoločne s dnes už neexistujúcim kultovým vydavateľstvom Kalligram v roku 2007.

Čitateľ tak tento rok dostáva po publikácii Ladislav Mednyánszky 100 (2019) do rúk ďalší obsiahly titul venovaný nielen milovníkom a znalcom Mednyánszkeho diela a osobnosti, ale aj oveľa širšej kultúrnej verejnosti, ktorú zaujíma obdobie prelomu 19. a 20. storočia, prvej svetovej vojny a konca monarchie.

Novinkou druhého slovenského rozšíreného vydania sú nové denníkové záznamy a korešpondencia, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu maliarovej tvorby.

Kniha má 788 strán a ešte pred tohtoročnými Vianocami bude dostupná v Ex Libris SNG, v Kaštieli Strážky a čoskoro aj vo vybraných kníhkupectvách. Prípadne aj cez eshop národnej galérie, ktorý vám ju však doručí až v januári.

— Slovenská národná galéria


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY