Správy a aktuality

České centrum v Paríži vystavuje vo svojej novootvorenej knižnici kresby exilového spisovateľa Milana Kunderu. Súčasťou expozície s názvom Milan Kundera: Nostalgie po Evropě sú okrem kresieb aj dobové plagáty k vydaniam jeho románov, fotografie a ukážky prekladov autorových diel do rôznych jazykov.

Kresby zo 70. rokov pochádzajú z prvého parížskeho bytu, do ktorého sa manželia Kunderovci nasťahovali po svojom odchode z totalitného Československa.

„V bytě tehdy nebylo vůbec nic, zdi byly holé, a aby Milan Kundera svou paní Věru utěšil v její nostalgii a smutku po domovské zemi, nakreslil první ze svých rozverných obrázků,“ uviedol riaditeľ Moravskej krajinskej knižnice Tomáš Kubíček.

Moravská zemská knihovna, ktorá je spolu s Centre tchèque de Paris usporiadateľom výstavy, dostala minulý rok od manželov Kunderovcov spisovateľov archív a knižnicu ako dar.

Novootvorená knižnica sa nachádza v centre Paríža, na adrese 18 rue Bonaparte, ktorá je už viac ako 100 rokov sídlom českých krajanov a v súčasnosti aj Českého centra. Rekonštrukcia knižnice, zameranej najmä na francúzske preklady českej literatúry, trvala sedem rokov.

České centrum v nej plánuje usporadúvať literárne akcie, komorné výstavy aj kurzy češtiny.

— Centre tchèque de Paris

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY