Správy a aktuality

Cenu Dominika Tatarku tento rok získal básnik Erik Jakub Groch za zbierku Viety (Skalná ruža, 2021). Spolu s cenou si laureát v bratislavskom Pálffyho paláci prevzal aj obraz výtvarníčky Heleny Tóthovej, uviedla v tlačovej správe Dana Feketová z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika.

Na podujatí ocenený autor predniesol svoju tatarkovskú reč a s laudáciou vystúpil minuloročný laureát ceny Daniel Liška.

Košický rodák Erik Jakub Groch vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po jej absolvovaní vystriedal viaceré povolania. Počas totalitného režimu pôsobil v prostredí košického undergroundu, kde sa podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnataNacelle.

Knižne debutoval v roku 1989 básnickou zbierkou Súkromné hodiny smútku (Slovenský spisovateľ). Po roku 1990 bol redaktorom týždenníka Kultúrny život, spoluzakladateľom a editorom literárneho almanachu Tichá voda a v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo Knižná dielňa Timotej. Žije v Uloži neďaleko Levoče.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z prestížnych slovenských kultúrnych a literárnych ocenení. Udeľuje od roku 1995 autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície národnej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

— Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY