Správy a aktuality

Laureátmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 sa stali autori Alta Vášová za knihu Odlety a Milan Šútovec za encyklopedickú príručku Politické Slovensko. Ocenenie si obaja prevzali vo štvrtok podvečer v bratislavskom Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení.

Udeľuje ju Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a nadväzuje tak na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.

Tohtoročná laureátka scenáristka, muzikálová a divadelná autorka Alta Vášová je známa aj svojou tvorbou pre deti a mládež. Jej Odlety (F. R. & G., 2019) sú knihou „odchádzania a stôp, ktoré ostávajú, knihou životnej skúsenosti a bolesti.“.

Literárny vedec Milan Šútovec, ktorý bol aj jednou z osobností Novembra 1989, je autorom viacerých literárnovedných a literárnokritických publikácií. Encyklopédia Politické Slovensko: Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti (Slovart, 2019) cez slovníkové heslá mapuje osobnosti, inštitúcie, politické strany a udalosti slovenskej politiky 20. a čiastočne aj 19. storočia.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení. Prvýkrát bola udelená za rok 1994 a získal ju slovenský literárny teoretik a kritik Milan Hamada za titul Sizyfovský údel (Slovenský spisovateľ, 1994).

— Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

www.martinus.sk


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY