Správy a aktuality

Budova Národnej banky Slovenska ožije rozprávkami spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej a tvorbou básnika Janka Kráľa. Od piatkového zotmenia až do polnoci 1. mája bude nasvietená motívmi dvoch zberateľských euromincí, ktoré slovenská centrálna banka vydala pri príležitosti okrúhlych výročí ich narodenia.

Hrdinov z kníh Ľudmily Podjavorinskej Čin-čin, Zajko Bojko či Žabiatko a balád Janka Kráľa stvárnili vizuálny tvorca Ján Šicko a kurátorka Zuzana Pacáková.

Svietenie Kral a Podjavorinska

Národná banka pripravila pre zberateľov mincí dve nové 10-eurové zberateľské mince Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia a Janko Kráľ – 200. výročie narodenia. Obe strieborné mince vyrazila Mincovňa v Kremnici.

„Veľmi sa tešíme, že sme mohli spolu s Jankom Šickom vytvoriť dva nové príbehy mincí špeciálne pre budovu NBS, ktoré svojou vizualitou nadväzujú na predošlé digitálne mini-príbehy a zároveň prinášajú nové vizuálne momenty, ako napríklad ikonické ilustrácie knižiek Ľudmily Podjavorinskej,“ uviedla Zuzana Pacáková.

Každá postavička v krátkej sekvencii vykoná jednoduchú akciu. Zajac vystrčí hlavu zo svojej nory a usmeje sa. Žaba pri vode deťom zamáva a vrabec zobe omrvinky.

Animácia k osobnosti a dielu Janka Kráľa znázorňuje rozbúrenú hladinu Váhu. Na jeho hladine sa zjavuje ženská tvár. Na chvíľu nadobudne konkrétnu podobu a vzápätí mizne do zabudnutia.

„Tentokrát som vychádzal z konceptu animácie balád Janka Kráľa z obdobia romantizmu,“ uviedol animátor Ján Šicko, pre ktorého básnikova tvorba predstavuje predovšetkým „neuchopiteľnosť, túžbu, vnútorný boj a emocionalitu“.

Iluminácie na budove bratislavského ústredia Národnej banky Slovenska budú pre deti aj dospelých najlepšie viditeľné zo strany Námestia slobody.

— Národná banka SlovenskaLithub Slovensko


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY