Správy a aktuality

Dramatizácia Ruských denníkov švajčiarskej spisovateľky Ale Rachmanovovej v podaní Činohry Slovenského národného divadla získala Cenu Akadémie divadelných tvorcov za inscenáciu sezóny 2018/2019. Autorkine denníky z rokov 1916-1927 upravil a aj režíroval Román Polák.

Hlavnú úlohu v inscenácii stvárnila nedávno zosnulá mladá herečka Monika Potokárová.

„Čo robiť, keď sa vzdelanie, po ktorom človek celý život túži, stane biľagom? Keď sa vedomosti stanú nástrojom ovládania a utláčania? Keď je človek podozrivý už len tým, že nosí okuliare? Čo robiť, keď sa vulgárnosť masy stane cnosťou, nevedomosť nevinnosťou a brutalita spravodlivým hnevom?

Rachmanovovej denníky opisujú osudy mladého, po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku. Sú nesmierne silným, autentickým a sugestívnym rozprávaním o zložitej dobe, rozprávaním desivým, no zároveň i hlbokým, odkrývajúcim najtemnejšie zákutia ľudskej duše.

Inscenácia Ruské denníky, získala ocenenie „za eticky silnú výpoveď postavenú na výnimočne presvedčivých hereckých výkonoch“. Vybrala ju komisia zložená z teatrológov Idy Hledíkovej, Gézu Hizsnyana, skladateľa a hudobníka Martina Husovského, režiséra Juraja Nvotu a dramaturga Petra Pavlaca.

Akadémii divadelných tvorcov ju porota odporučila zo 14 nominovaných titulov.

— Akadémia divadelných tvorcov


POZRITE SI ĎALŠIE SPRÁVY